O nama

Vivo Somnia d.o.o. bavi se pružanjem usluga savjetovanja u fazi razvoja i izgradnje projekata obnovljivih izvora energije s posebnim naglaskom za vjetar i solar.

Vizija tvrtke je aktivno djelovati u sektoru obnovljivih izvora energije i procesu energetske tranzicije

kroz sudjelovanje u pripremi i izgradnji projekata koji koriste obnovljive izvore energije, te edukaciju i promociju o dobrobiti istih putem web portala Obnovljivi.com i Vjetroelektrane.com.

Sve ove aktivnosti dio su šire vizije održivosti života na ovim prostorima na kojima smatramo da je moguć idealan samoodrživi suživot čovjeka i prirode koristeći lokalne poljoprivredne, turističke i energetske potencijale.

Nudimo usluge savjetovanja tijekom svih faza razvoja projekata obnovljivih izvora energije, posebno za projekte vjetroelektrana i sunčanih elektrana. Uz poznavanje stanja na tržištu, prednost nam je i poznavanje kompletne zakonske legislative, te tehničkih aspekata potrebnih prilikom razvoja i izgradnje projekata. Možemo savjetovati ili voditi razvoj vaših projekata, te zajedno s našim suradnicima i partnerima ponuditi ishođenje kompletne dokumentacije, uključivo savjetovanje prilikom izgradnje i puštanja u pogon za veće projekte obnovljivih izvora energije, posebno vjetroelektrana i sunčanih elektrana, ali i elektrana na biomasu i bioplin. Također za male sustave koji koriste obnovljive izvore energije možemo ponuditi kompletnu uslugu po principu ključ u ruke.
Putem naših web portala već smo se na početku predstavili kao netko tko će kroz edukativni i argumentirani sadržaj promovirati povećanu upotrebu obnovljivih izvora energije. S vremenom je edukativni karakter portala prerastao i u komentiranje aktualnih zbivanja na obnovljivoj sceni u ovoj regiji koje pokušava ukazati na sve nelogičnosti i probleme na koje nailaze projekti obnovljivih izvora, a sve temeljem iskustva stečenog razvojem projekata. Na taj način, ali i sudjelovanjem i suorganizacijom seminara i rasprava nastojimo poticati korištenje obnovljivih izvora energije.

Usluge

Savjetovanje

Usluge savjetovanja u svim fazama razvoja projekata obnovljivih izvora energije s posebnim naglaskom na vjetroelektrane i solarne elektrane uz poznavanje zakonske regulative

Analize stanja tržišta obnovljivih izvora energije

Izrada analiza trenutačnog stanja tržišta obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i regiji sa predviđanjem daljnjeg razvoja uz osvrt na zakonodavne, financijske i tehničke mogućnosti tržišta

Vođenje projekata

Usluge projekt menadžmenta i tehničkog savjetovanja investitora za razvoj i izgradnju projekata obnovljivih izvora energije s posebnim naglaskom na projekte solarnih elektrana i vjetroelektrana

Analize isplativosti

Analize isplativosti (feasibility studije) za projekte obnovljivih izvora energije za utvrđivanje osnovne tehničke i financijske mogućnosti daljnjeg razvoja projekta uz osnovni pregled stanja tržišta

Projektiranje

Usluge projektiranja kompletne tehničke dokumentacije za ishođenje svih potrebnih dozvola za gradnju projekata malih i velikih solarnih elektrana, kao i vjetroelektrana uz suradnju s partnerima

Ishođenje dozvola

Tehničko savjetovanje i projektiranje za ishođenje svih potrebnih dozvola za razvoj projekata obnovljivih izvora energije


Savjetovanje prilikom traženja projekata i/ili investitora

Pomoć investitorima u pronalasku optimalnih projekata u skladu s njihovim zahtjevima u regiji odnosno pomoć projektima u pronalaženju adekvatnih domaćih i stranih investitora

Promocija i edukacija

Razvijanje svijesti građana o nužnosti učinkovitog korištenja energije i korištenja obnovljivih izvora energije.

“I’d put my money on the sun and solar energy. What a source of power! I hope we don’t have to wait until oil and coal run out before we tackle that. I wish I had more years left.”

Thomas Edison

PortaliGlavni cilj web portala Obnovljivi.com i Vjetroelektrane.com je ukazati na to da je promjena energetske politike moguća, poželjna i isplativa već danas, te da se na istoj mora početi raditi ozbiljno i bez zadrške. Želimo ukazati na to da je Republici Hrvatskoj takva promjena potrebna što prije, i lobirati da se promjena počne što prije i ostvarivati.


Nadamo se da će ovi portali odgovoriti na sva vaša pitanja o obnovljivim izvorima energije, jer se proizvodnja električne energije tiče svih ljudi. Električna energija je u današnje vrijeme temeljni pokretač svakog razvijenog društva u kulturološkom, ekonomskom i razvojnom smislu, te je stoga izuzetno bitno odgovoriti na pitanje koje se tiče svih nas:


Kako učinkovito, sigurno, pouzdano, održivo i bez zagađivanja prozvoditi električnu energiju?